چاپ
دسته: آرشیو کل مطالب
بازدید: 1390

دامنه ( دامین یا دومین ) همان آدرس اینترنتی سایت می باشد که با پسوند های مختلفی قابل ثبت است . 

www.YourSite.com , .co , .net , .org  , .info , .me , .ir , .tv , .pro , … 

کاربرد برخی از پسوند های معروف : 

پسوند .com مخفف Company بوده و اصالتا برای کاربردهای تجاری بین المللی درنظر گرفته شده بود ولی امروزه بیشتر به صورت کاربردی عمومی و بین الملی مورد استفاده قرار می گیرد . 

پسوند .co مخفف Company بوده و بدلیل از دست رفتن جایگاه اختصاصی پسوند .com جایگزین آن شده است . 

پسوند .net مخفف Network بوده کاربرد اصلی آن برای شبکه های مجازی ، گروه ها و شبکه های فعال اینترنتی ، شرکت های ارائه دهنده خدمات شبکه و اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد . 

پسوند .org مخفف Organization بوده و کاربرد اصلی آن برای ارگان ها ، سازمان ها ، نهاد ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می باشد .

پسوند .info مخفف Information بوده و کاربرد اصلی آن برای وب سایت های فناوری اطلاعات بوده که به دلیل محبوبیت عمومی آن در ثبت وب سایت های شخصی نیز به کار گرفته شد .

پسوند .it به عنوان جایگزین .info در وب سایت های فناوری اطلاعات و پسوند .me به عنوان جایگزین .info در ثبت وب سایت های شخصی به کار گرفته شده است . 

پسوند .ir مخفف Iran به عنوان پسوند ملی ایران و برای وب سایت هایی با اصالت ایرانی به کارگرفته می شود . 

 

لازم به ذکر است که عصر حاضر پسوندهای ثبت دامنه دیگر محدود به این چند مورد نیست و اخیرا پسوندهای بسیار زیادی با توجه به عناوین خدماتی ، گروهی ، صنفی و ... بروز و ظهور پیدا کرده که در صورت نیاز می توانید از مشاوره ما بهره مند شوید .