مجموعه ای از سرور ها ، سرویس دهنده ها ، زیر ساخت های ارتباطی و امنیتی گفته میشود که برای ارائه خدمات جمع آوری شده اند دیتا سنتر نامیده میشوند.

مرکز داده یا Data center مکانی برای حفظ و نگهداری مجموعه عظیمی از سرور های کامپیوتری و تجهیزات شبکه ای با استفاده از امکانات و زیر ساخت های ارتباطی برای میزبانی طیف عظیمی از داده ها است .

مراکز داده دارای سیستم های امنیتی پیشرفته ، سیستم تهویه مناسب برای تمام فصول و شرایط آب و هوایی ، سیستم اطفاء حریق و سیستم توزیع برق با سامانه برق اضطراری می باشد . پیاده‌سازی یک دیتاسنتر، عموما بر پایه شبکه‌ عظیمی از منابع پردازشی و ذخیره‌سازی صورت می‌پذیرد که با کمک یک زیرساخت ارتباطی قدرتمند، امکان ارایه سرویس‌های اینترانتی (محلی و داخل سازمانی) یا اینترنتی انتقال داده را در مقیاس‌های کوچک و بزرگ فراهم می‌کند.

 

انواع دیتاسنتر

  • دیتاسنترهای سازمانی (Enterprise Data Centers)
  • دیتاسنترهای مدیریت شده (Managed Services Providers Data Centers)

  • دیتاسنترهای هم‌مکانی (Colocation Data Centers)

  • دیتاسنترهای یکجا یا عمده (Wholesale Data Centers)

  • دیتاسنترهای ابری (Cloud Data Centers)