سرور (server) یک مفحوم در دنیای کامپیوتر ها است که به طور کلی جامع بخواهیم آن را تعریف کنیم، سرور سیستم یا سیستم هایی هستند که به سایر سیستم ها خدمات و سرویس ارایه میدهند .

زمانی که دسترسی به سرور تنها در محدوده یک شبکه داخلی باشد مانند یک کامپیوتر خانگی و از آن خدمات دریافت میکنند ، آنرا سرور شبکه می‌نامند. به این معنا که تمامی کامپیوتر‌های موجود در این شبکه، از سرور فرمان می‌گیرند و نیازهای تحت شبکه خود را به کمک آن تامین می‌کنند.

 

چنین سیستمی هایی که تحت شبکه به شما این خدمات را ارائه می‌دهند، سرور یا سرویس دهنده نام دارند. حال اگر گستره این شبکه را کمی بیشتر و تشکیل شده از تمام کامپیوترهایی که از طریق اینترنت به هم وصل شده‌اند بدانیم، با گروه بسیار بزرگی از کامپیوترهای همیشه روشن و در دسترس از طریق اینترنت، روبرو هستیم.بنابراین شبکه جهانی اینترنت بر پایه ارتباط میلیون‌ها سرور و سرویس گیرنده شکل گرفته است که روز به روز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. 

 

معمولا منظور از سرور به صورت عامیانه، به مفهوم آن در زمینه وب هاستینگ اشاره دارد. در زمینه وب هاستینگ، سرور معمولا یک ابر رایانه است که به لحاظ سخت افزاری از سیستم‌های معمولی بسیار قدرتمند‌تر است.اینگونه سیستم ها همیشه به اینترنت متصل هستند و فضای مورد نیاز برای ذخیره اطلاعات مربوط به وب سایت‌ها و سایر نرم افزارهای تحت وب را فراهم می‌سازند. بنابراین کاربران قادر خواهند بود همیشه به اطلاعات این سایت‌ها و نرم افزارها دسترسی داشته باشند.

 

انواع سرور 

 

  • File Server
  • Database Server
  • Web Server
  • Application Server
  • Game Server
  • Mail Server
  • Proxy Server 
  • Audio/Video Server