امروزه بنا به نیاز ، سرو کارمان به انواع سایت های فروشگاهی ، اداری ، خدماتی ، دولتی و... می افتد .

در این مقاله قراره با انواع وبسایت ها ، تفاوت آن با وبلاگ و همچنین انواع آنها آشنا شویم.

سایت یا در لغت فارسی (تارنما) ، صفحه یا تعدادی از صفحات است که از طریق آدرسی واحد در اینترنت قابل جستوجو است و هر یک از این صفحات دارای محتوا و اطلاعات مخصوص به خود است